Swiffit2

KSYS 2.0 Veileder for skolebrukere

Hver skole har sin egen side i KSYS. Det foreligger nå en veiledning for skolebrukere. 

På skolens side i KSYS samles- og oppdateres informasjon om skolen som er viktig i samarbeidet - og dialogen mellom skolen og kommune/ fylke. Her kan skolen sende inn tilbakemeldinger på produksjoner som de har deltatt på, legge inn/ oppdatere brukere, oppdatere ukeplaner, elevtall m.m.

Her finner du en veileder i PDF format på hva du kan se og gjøre på denne siden.

Klikk her for KSYS brukerveiledning for skoler i PDF format

Bookmark and Share