Swiffit2

Personvernerklæring for KSYS

Om Orgdot/ KSYS
Ksys er et fagsystem for Den kulturelle skolesekken som benyttes av fylkeskommuner, kommuner og skoler for håndtering av informasjon og logistikk knyttet til aktiviterter for skoler, heri produksjoner og turneer. Systemet håndterer kommunikasjon mellom aktørene fylker, kommuner og skoler, gjennom e-post og tilgang til lesing og oppdatering av informasjon ved innlogging i systemet.

Behandlingsansvarlig:
Gunnar Solheim, Daglig leder, er på vegne av Orgdot as behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. 

Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;
Navn, telefonnummer og e-postadresse.

Formål med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med kunder/ brukere, slik at de kan logge seg inn i KSYS og administrere informasjon og kommunikasjon for sitt fylke, kommune, skole.

Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle bruksavtalen vi har med kommune og/ eller fylkeskommune.   Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6(1)(b).
Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med din bruk  via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (1)(a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med ordinær bruk av tjenesten ( KSYS) .
Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her [Aktiv lenke til egen informasjon].

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere:
- Copyleft Solutions AS (NO 982 116 252 MVA) for leveranse av drift og hosting, samt utvikling og feilsøking av tjenesten.
- Gravity Assist AS (NO 914 453 666 MVA) for design, utvikling og feilsøking
- Mailgun Technologies Inc. (USA) for utsending av e-post
- AWS Europe (Luxembourg) – for hosting av enkelte større statiske filer

Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresse:
Orgdot as
Thygesonsvei 26
0667 Oslo
e-post: gunnar@orgdot.no.

 

Bookmark and Share

Din mening:

Kommentar
Navn:
Vi takker for ditt bidrag