Swiffit2

Login i ksys

Gå til https://2.ksys.no for å logge inn.

Ny versjon av KSYS ( KSYS 2.0)

Vi har dette året arbeidd med å utvikle ein heilt ny versjon av KSYS, dette inneber at vi legg systemet over på ein heilt ny og moderne teknisk plattform, det blir nytt grensesnitt  og ikkje minst eit heilt nytt turnèverktøy.

Det er forventa å ha ein testversjon klar i løpet av hausten 2014 og utrulling i løpet av første del av 2015.

Forbetring av bilder- og videovising

I samarbeid med Rikskonsertene har vi gjort endringar på bilder og videovising på produksjonsinformasjonen.

Published 05.06.13

Les mer

Hordaland fylkeskommune ny kunde i KSYS frå hausten 2013

Hordaland fylkeskommune har valgt KSYS som sitt fagsystem for Den kulturelle skolesekken. 

KSYS blir no nytta av alle fylker bortsett frå eitt. 

Les mer

Nye oppdateringar i KSYS, januar 2013

Det er denne veka rulla ut fleire større oppdateringar i KSYS. Det har vorte gjort forbetringer på produksjonseditor, mediearkiv og meldingssystemet. Les meir og sjå videoer her.

Les mer

Oppsummering ksys-brukarforum 26. november 2012

Dette er ei oppfølging frå KSYS brukarforum 26.november 2012. Her er info om -/ lenker til utviklingsprosjekt i KSYS 2012 + 2 prosjekt frå utviklingsplanen frå 2011. Nokre av prosjekta er klare til bruk/ under ferigstilling, og evt. inspel til endring vert handsama løpane,  andre vil verte ferdigstilt snarast etter innspel frå medlemene i brukarforum.

Les mer